İstanbul Sözleş(me)mesi

Belli bir kesimin İstanbul Sözleşmesini ‘yeryüzünün en iyi, en doğru, en uygulanabilir sözleşmesi’ gibi sunmasının altında yatan neden, sözleşmenin değil, ‘cinsel organıyla düşünen’ kesimin bayraktarlığını yapmak içindir.