Yağlı Yavan

Tam arkamda gazetemizin ilk sayısının çerçevelenmiş hali asılıydı; mizanpajı bozuk, baskısı hatalı, manşeti de gereksizdi, lüzumsuzdu ve çok yavandı.